Bestuur & Raad van Toezicht

Bestuur: Bert Buizert

Ik word er vaak gelukkig van als ik door verbinding een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeltocht van mensen en organisaties. Zeker als dat gaat over onderwerpen die er écht toe doen. Die gaan over wat ons mensen maakt. Ik ben een man met een scherp oog, met het nodige overzicht en ruim 20 jaar ervaring in het ondersteunen bij/van verandering. Soms leidend, altijd dienend. Ik vertrouw vol op mijn hart én mijn verstand, op ruimte én doorpakken, op benen op tafel én plannen maken, op voelen én cijfers, op creativiteit én gewoon doen, op zacht én hard.

Raad van Toezicht: Anneke Vermeer

In de carrière van Anneke heeft palliatieve en terminale zorg steeds een grote rol gespeeld. Na haar start als wijkverpleegkundige heeft zij al in 1992 voor de Palliatieve zorg gekozen. Als mede inspirator voor de oprichting van Gouwe Zorg, later PlusZorg heeft zij de inzet van nachtzorg en 24 uurszorg bij mensen in de terminale fase georganiseerd en inhoudelijke kwaliteit gegeven. In die periode heeft de palliatieve zorg zich enorm ontwikkeld. Steeds meer kwam eigen regie van de patiënt en naasten in beeld en werd kennis ontwikkeld over hoe zorg passend bij persoonlijke wensen kan worden ingezet. In deze ontwikkeling heeft Anneke als voorzitter en deelnemer van allerlei netwerken in de palliatieve zorg, mee mogen denken.
Sinds 2014 is zij manager van Hospice IjsselThuis (www.ijsselthuis.nl) en is netwerk coördinator palliatieve zorg bij het Transmuraal Netwerk Midden Holland geweest.
Na een training bij Stem is zij geïnteresseerd geraakt in het gedachtengoed. Logisch toch, dat mensen de boodschap dat zij ongeneeslijk ziek zijn, op hun eigen wijze beleven. Het zou in deze moeilijke periode van het leven helpend zijn als alle mensen van deze diversiteit kennis zouden hebben, zowel zorgverleners als de zieke en hun naasten. Zo begrijp je elkaar beter en krijgt het gesprek meer diepgang.

Raad van Toezicht: John van den Hout

John is 62 jaar en noemt zichzelf ondervinder. De afgelopen 35 jaar heeft hij als manager en als adviseur gewerkt in de maatschappelijke gezondheidszorg. Als landelijk programmamanager van het TPLZ (Transitie Programma innovaties in de Langdurende Zorg) is hij al bij de start van het initiatief van Stichting STEM betrokken geweest.
Momenteel is hij in zijn werkzame leven vooral betrokken bij innovaties waarbij de aandacht vooral is gericht op de eindgebruiker in de ruimste zin van het woord. Met eindgebruiker wordt de patiënt/cliënt, de professional, de mantelzorger en de vrijwilliger bedoeld. Kwaliteit van leven en sterven ontstaat daar waar de samenredzaamheid van bovenstaande eindgebruikers aandacht krijgt en vraagt. Vanuit het perspectief van iedere eindgebruiker gaat het dan om aandacht nemen en aandacht geven. Leven en sterven waar bij het mogen, het willen en het kunnen een gelijkwaardige en wederkerige plaats innemen. Ondervinden van wat er is.

Raad van Toezicht: Aloys ter Steege

Als bedrijfskundige ben ik mijn hele werkzame leven  zelfstandig actief geweest in de uitgeverij branche. De laatste 15 jaar als directeur van een Media-exploitatie bureau in de vakbladenwereld. Daarnaast ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de thema’s vergankelijkheid en eindigheid van het mensenleven. Naast mijn werkzame leven ben ik 10 jaar als zorgvrijwilliger en een aantal jaren als  bestuurder actief geweest in Hospice Heuvelrug in Zeist.
De diverse gesprekken die ik met Bert heb gehad hebben mij een scherp beeld gegeven dat tijdig   “praten over de dood” het stervensproces voor alle betrokkenen vaak  “lichter” maakt.  De STEM methodiek is hierbij een nuttig hulpmiddel. ” Leven is leren sterven” (Seneca).
Het verloop van een stervensproces vaak onvoorspelbaar is waarbij de onzekerheid en angsten voor de betrokkene en dierbaren een waardig sterfbed in de weg kunnen staan.
Door vroegtijdig na te denken over thema’s eindigheid  en het stervensproces ontstaat er wellicht een vorm van zelfbeschikking, die alle betrokkenen inclusief de zorgverleners een houvast biedt bij een waardige dood en afscheid.