Visie

Onze visie
Mensen verschillen: in de manier van denken, voelen, wereldbeeld, cultuur, waarden en de manier van communiceren. Zeker in tijden van kwetsbaarheid is communicatie erg belangrijk. Hoe doe je dat rondom de laatste levensfase, waarover, wanneer en met wie? Wetende dat mensen zo verschillend zijn.

Onze bedoeling

  • …dat mensen in hun laatste levensfase de mogelijkheid hebben om deze fase te leven zoals zij dit willen.
  • …dat naasten dichtbij en in contact met hun geliefden kunnen zijn en de ruimte krijgen in wat voor hen belangrijk is.
  • …dat degene die gaat sterven en naasten zich kunnen voorbereiden op het levenseinde en de naasten ook op de periode na het verliezen van hun dierbare. Dit kan ook voor de professional gelden. 
  • …dat professionals en vrijwilligers zich bewust zijn van hun eigen waarden met betrekking tot hun laatste levensfase, en hun eigen primaire manier van denken, voelen en handelen. 
  • …dat professionals en vrijwilligers kunnen aansluiten bij dat wat voor de zorgvrager en naasten belangrijk is. 
  • …dat professionals en vrijwilligers gebruik maken van passende communicatie zodat kwaliteit wordt toegevoegd voor alle betrokkenen.